Op.Dr. Şafak ÖZYÖRÜK

Op.Dr. Şafak ÖZYÖRÜK

Op.Dr. Şafak ÖZYÖRÜK

Görev Yaptığı Bölüm : Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doğum Tarihi : 24.01.1987
Doğum Yeri : Aydın
Eğitim : Dokuz Eylül Üniversitesi
E-Mail : safak.ozyoruk@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce


Ardahan Devlet Hastanesi 2018
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. 2013-2018
Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servis 2011-2013

Uluslararası SCI ve SCI-expanded dergilerde yayınlanmış makaleler:

1. Kızmazoğlu C, Ozyoruk Ş, Husemoglu RB, Kalemci o, Sozer G, Sade B, “Comparison of dural closure alternatives: an experimental study.”, Br J Neurosurg 2019 Sep 22:1-4
2. Kızmazoğlu C, Firat L, Özyörük Ş, Kalemci O, Karabay N, Özer E, “Success Rate and Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Treated with a Transcranial Approach.”, Journal of Craniofacial Surgery, 2018 Oct 12.

Ulusal ve Uluslararası SCI ve SCI-expanded dışı dergilerde yayınlanmış makaleler

1. Kızmazoğlu C, Aydın HE, Ozyoruk S, Yuzbası F, Kaya I, Kalemci O, Arda MN, “Clinical Outcome of Surgery Techniques in Patients with Brain Abscess.” , Journal of Clinical and Analytical Medicine 2018,9(6):513-6
2. Özyörük Ş, Yüzbaşı F, Muçuoğlu AO, Kaptan H. Emergency Minimally İnvasive Surgery for Spontaneous İntracerebral Haemorrahage. Clin in Surg. 2018;3:1879
3. Özyörük Ş, Altınağ S,Yüzbaşı F, Kaptan H. Case Report: İntracranial Osteochondroma. SF J Surgery 2018; 2:1
4. Yüzbaşı F, Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Karabekir S and Kaptan H. Case Report:Cervical Extradural Schannoma Austin J Clin Pathol 2018;5(1): 1054
5. Aydın HE, Özyörük Ş. Geriatrik Hastalarda Enstrümantasyon ve Füzyon Prensipleri Türkiye Klinkleri J Neurosurg-Special Topics 2017;7(3):361-6
6. Fırat L, Özyörük Ş, Danyeli AE, Akman F, Reyhanlı G, Rosberg DBH, Arda MN. The Effects of Preoperative Clinical and Radiological Results on the Prognosis in Patients Diagnosed with Oligodendroglioma. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University. 2017;4(2):1-5
7. Yılmaz M, Özyörük Ş, Yüzbaşı F, Muçuoğlu AO. Calsified Focal Cortical Dysplasia. Sinir Sistemi Cerrahi Dergisi. 2014;4(3): 153-154

Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Sözel Bildiriler
1. Kızmazoğlu C, Ozyoruk S, Kalemci O, Karabay N, Ozer E, Arda N. Factors Affecting the Treatment Decision on Patients with Cerebrospinal Fluid Leaks. 16th World Congress of Neurosurgery, 2017 İstanbul , Turkey

Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Sözel Bildiriler
1. Kızmazoğlu C, Aydın E,Özyörük Ş, Yüzbaşı F, Kaya İ, Kalemci O, Arda N. Beyin Apsesi Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Radyolojik Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Nisan 2018 , Antalya
Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Seminerler
1. Kafatası Kırıkları Ve Komplıkasyonları Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Nisan 2019 , Antalya

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Poster Bildirileri

1. Akyoldaş G, Kalemci O, Durmaz MO, Kılıçarslan B, Özyörük Ş, Özer E. Servikal Avm Embolizasyonu Sonrası Akut Hidrosefali Gelişen Olgu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya 2013
2. Kalemci O, Akyoldaş G, Ur K, Özyörük Ş, Yüzbaşı F, Erbayraktar RS. Posterior Segmental Enstrümentasyon Sonrası Komşu Segment Diskinde Spondilodiskit: İki Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya 2014
3. Kalemci O, Akyoldaş G, Ur K, Özyörük Ş, Yüzbaşı F, Özer E, Arda MN. Nadir Görülen Malign Menengiom Metastazı: Bukkal Metastaz. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya 2014
4. Yılmaz M, Yurt A, Durmaz MO, Kalemci O, Özyörük Ş, Arda MN. Maksillo fasial girişi olan delici kafa travması: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya 2014
5. Yılmaz M, Kalemci O, Durmaz MO, Arda MN, Özyörük Ş, Yüzbaşı F. Chiari Tip 1 Malformasyonu Tedavisinde Burr Hole Kullanılmadan Foramen Magnumun Dekompresyonu: Teknik Analiz. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya 2014
6. Ur K, Kalemci O, Durmaz MO, Kılıçarslan B, Özyörük Ş, Yılmaz M, Özer E. Lomber Disk Kliniği İle Gelen Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya 2015
7. Kalemci O, Özyörük Ş, Durmaz MO, Ur K, Kılıçarslan B, Danyeli AE, Erbayraktar RS, Arda MN. Nadir Görülen Spinal Tümör: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya 2015
8. Kalemci O, Özyörük Ş, , Ur K, Kılıçarslan B, Durmaz MO, Yüzbaşı F, Altınağ R, Karabekir HS, Arda MN. Ewing Sarkomlu Hastada Beyin Absesi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya 2015
9. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Erbayraktar S, Arda MN. T8 düzeyinde spinal dural arteriovenöz fistülün cerrahi olarak tedavisi.Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya 2016
10. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş,Yüzbaşı MF, Özer E , Arda MN. Spinal anaplastik oligodendrioglioma. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya 2016
11. Ur K, Kızmazoğlu C, Kılıçarslan B, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Karabekir HS, Akut serebellar enfarkt ile birlikte olan sol oksipital gliosarkom. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya 2016
12. Ur K, Kızmazoğlu C, Kılıçarslan B, Özyörük Ş, Yüzbaşı, MF, Karabekir HS, Kafatabanı yerleşimli plazmositom. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya 2016
13. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Kızmazoğlu C, Erbayraktar RS,”Progresif myelopati ile başvun torakal kavernöz malformasyonun cerrahi tedavisi”,12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016
14. Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kızmazoğlu C, Kızmazoğlu D, İnce D, Özer E,”Suprasellar yerleşimli mikst germ hücreli tümörün cerrahi eksizyonu”,12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016
15. Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Kızmazoğlu C, Özer E,”Servikotorasik bölge yerleşimli faset kistinin cerrahi eksizyonu”,12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016
16. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Altınağ RS, Kızmazoğlu C, Özer E,”Ventriküloperitoneal şantlı hastada araç dışı trafik kazası sonrası epidural hematom olgusu”,12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016
17. Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Kızmazoğlu C, Erbayraktar RS,”Akromegalili hastanın transkraniyal peroperatif açılışında karşılaşılan cerrahi zorluklar”,12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016
18. Kızmazoğlu C, Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Men S, Sade B,”Post-traumatic pseudoaneurysm of the internal carotid artery within the sphenoid sinus”,16. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 2017
19. Yüzbaşı MF, Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Erşen Danyeli A, Erbayraktar RS,”Shwannomatozis of Lumbar Spine”,16. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 2017
20. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Özer E,”Giant M3 Aneurysms Presented with Cerebrovascular Ischemia”,16. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 2017
21. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Kaptan H. Spontan İntraserebral Hemorajide Acil Minimal İnvaziv Cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
22. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kızmazoğlu C, Özer E, Arda MN. Atipik Koroid Pleksus Papillomu Cerrahi Eksizyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
23. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Altınağ RS, Kızmazoğlu C, Karabekir HS,”Transsfenoidal Yolla Eksize Edilen Rathke Kleft Kisti”.Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
24. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Özer E, Arda MN. Brusellaya Bağlı Servikal Epidural Abse. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
25. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Durak FO, Kızmazoğlu C, Karabekir HS,”Intradural Ekstramedüller Spinal Nörofibrom Olgu Sunumu”. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
26. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kaptan H. Kusma İle Gelişen Akut Lomber Disk Hernisi Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
27. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Kaptan H. Lomber Fraktür Sebebiyle Geçirilen Cerrahiden Sonra Ortaya Çıkan İntradural Kist. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
28. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Kızmazoğlu C, Karabekir HS,”Lomber Laminoplasti ile İntradural Ekstramedüller Miksopapiller Ependimom Eksizyonu”. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
29. Kaptan H, Özyörük Ş. Lomber Spinal Stenozun Bilateral Dekompresyonunda Tek Taraflı Mikroskopik Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
30. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Altınağ RS, Kaptan H. Okronozis Kaynaklı Siyah Lomber Disk Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017.
31. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Kaptan H. Spinal Kanala Bası Yapan Anjiomatozis Olgusu Ve Kostotransversektomi. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017.
32. Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Altınağ RS, Karabekir HS. Travmadan İki Ay Sonra Opere Edilen Odontoid Fraktür Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017.
33. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Altınağ RS, Erbayraktar RS. Üst Torakal Yerleşimli Spinal Anaplastik Astrositom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
34. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Özer E, Erbayraktar RS, Arda MN. Pansinüziti Olan Pediatik Olgularda Basit Travma Sonrası Gelişen Epidural Abse. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
35. Altınağ RS, Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Kaptan H. Akut Subdural Hematomlu Olguda Deksametazon’un Uygulanması Ve Spontan Regresyon Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
36. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kaptan H. Radyolojik Olarak Epidural Hematom İle Uyumlu Görülen Akut Subdural Hematom Vakası. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
37. Kaptan H, Ekmekçi H, Özyörük Ş. Derin Beyin Stimülasyonunun Beklenmeyen Yan Etkisi: Agresif Davranış. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
38. Kaptan H, Ekmekçi H, Özyörük Ş. İleri Parkinson Hastalığında Subtalamik Çekirdeğin Mer’li Tek Elektrot İle Tanımlanması. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
39. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Ekmekçi H, Kaptan H. Parkinson Hastalığında Tek ve Çift Taraflı Subtalamik Nükleus Uyarımı. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
40. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Özer E, Arda MN. Yanık Ülserine Bağlı Gelişen Beyin Fistül ve Absesinin Cerrahi Eksizyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
41. Kalemci O, Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kızmazoğlu C, Arda MN. “Benign Sefalik Histiositozis”. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya 2017
42. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Altınağ RS, Arda MN. Diffüz ödemı olan posterıor fossa hemanjıyoblastom. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
43. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Altınağ RS, Özer E, Arda MN. B Hücreli Serebellar Lenfoma. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018

44. Yüzbaşı MF, Altınağ RS, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Yılmaz M. İntradural Nöroendokrın Tümör Metastazı. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
45. Yüzbaşı MF, Durak FO, Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Yılmaz M. Metastatık Omurga Görünümlü Vertebral Hemanjıyom. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
46. Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Kaptan H, Karabekir HS. C1 Menengıom Olgusuna Posterıor Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
47. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Altınağ RS, Karabekir HS, Kaptan H. Opll olgularında anterıor yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
48. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kaptan H, Karabekir HS. Sakral Schwannoma. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
49. Özyörük Ş, Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Karabekir HS, Kaptan H. Üst sevıye lomber disk hernisi. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
50. Yüzbaşı MF, Muçuoğlu AO, Özyörük Ş, Karabekir HS, Kaptan H. Servıkal ekstradural schwannoma. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
51. Yüzbaşı MF, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Kaptan H, Karabekir HS. Spinal pleksiform schwannoma. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018
52. Kızmazoğlu C, Özyörük Ş, Muçuoğlu AO, Özer E. 17 yıldır olan spontan bos fıstülünün transkranıyal tamırı. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya 2018

53. Altınağ RS, Binnat I, Özyörük Ş, Kaptan H. Derın Beyın Stımulasyonu Uygulanan Hastada Postoperatıf Yara Yerı Komplikasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya 2019
54. Yüzbaşı MF, İkizoğlu E, Özyörük Ş, Özer E. Rekürren Metastatık Malıgn Melanom, Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya 2019

Dernek Üyelikleri
• Türk Nöroşirurji Derneği (TND)

Ulusal Sertifika ve Kurslar
• Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “16. Kurs”, İzmir (2016)
• Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “17. Kurs”, İzmir (2017)
• Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları “Dönem 2”, İzmir(2017)
• Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “18. Kurs”, İzmir (2018)
• Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları “Dönem 3”, İzmir(2018)
• Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları “Dönem 4”, İzmir(2019)

Uluslararası Toplantılar
• 16th World Congress of Neurosurgery, 2017 İstanbul , Turkey
Ulusal Toplantılar
• Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 9. Bilimsel Kongresi,Ekim 2013, Antalya
• Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 10. Bilimsel Kongresi,Ekim 2014, İzmir
• Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 12. Bilimsel Kongresi,Ekim 2014, Fethiye
• Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 , Antalya
• Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Nisan 2017 , Antalya
• Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Nisan 2019 , Antalya

× Whatsapp