Op.Dr.Göknur ÖZTÜRK GAZİYİZ

Görev Yaptığı Bölüm : Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğum Tarihi : 07.02.1974
Doğum Yeri : Antalya
Eğitim : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
E-Mail : goknur.ozturk@ofmantalya.com

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ( 1998 – 2003 )
Sivas Devlet Hastanesi ( 2003 – 2004 )
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ( 2004 – 2011 )
Medstar Antalya Hastanesi ( 2011 – 2012 )
Medstar Topçular Hastanesi ( 2012 – 2015 )
Özel OFM Antalya Hastanesi ( 2015 – … )

Katıldığı Kurs ve Sertifikalar

Maternal – Fetal Tıp Perinatoloji Kongresi; 6-8 Nisan 2000, İstanbul
1. Reproductive Medicine 2000 Kongresi; 7-10 Haziran 2000, İstanbul
7. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi; 23-27 Eylül 2000, İstanbul
Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, 16-18 Kasım 2000, İstanbul
3. Ürojinekoloji mezuniyet sonrası kursu; 21-23 Şubat 2001, İstanbul
1. Uluslararası ve 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi; 20-23 Nisan 2001, Antalya
3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi; 13-16 Eylül 2001, İstanbul
Menopoz – izlem ve Tedavi Kursu; 9 Şubat 2002, İstanbul
2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi; 17-19 Nisan 2002, İstanbul
20. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; 19-21 Haziran 2002, İstanbul
Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu; 2002 İstanbul
Cerrahpaşa UCL Tıp Günleri Kongresi; 11-12 Ekim 2002, İstanbul
2. Obstetrik ve Fetal Görüntüleme Kursu; 12-14 Aralık 2002, İstanbul
21. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; 11-13 Haziran 2003, İstanbul
Fetal Medicine Prenatal Diagnosis 2005, Antalya
12. Ulusal Perinatoloji Kongresi; 23-26 Nisan 2009, Antalya
Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu; 2010 Antalya
Kurumsal ve Bireysel İletişim Becerilerini Geliştirme Kursu; Temmuz 2011, Antalya
Yaş ve Eğitim Düzeyine Göre Hasta ve Hasta Yakınlarına Nasıl Davranmalıyız Kursu; Ağustos 2011, Antalya
5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu; 19-21 Nisan 2012, İzmir
Laparoskopik Histerektomi Kursu; Nisan 2012, İzmir
Aesthetic Gynecology Course; Şubat 2012, Ankara
Pelvic Anatomy Course; Şubat 2012, Ankara
Laparoskopik Jinekolojik Cerrahide Güncel Uygulamalar Kursu; Mayıs 2013, Ankara
12. Ulusal Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi; 15-19 Mayıs 2014, Antalya

Yayınlanmış Bazı Makaleler

IS 1-hour glucose screening test reliable after a short-term administration of antenatal betamethasone, Am.J.Perinatal / Oct 2004.
Sclesoring stromal cell tumor of the ovary in pregnancy: a case report; Eur.J.gynaecol, oncol 2004
ICSI siklüslerinde oosit morfolojisinin fertilizasyon oranı, embriyo kalitesi ve gebelik sonuçları üzerine etkisi, Türk Fertilite Dergisi, 2003.
Komplike bir incontinans olgusu: Vezikovajinal fistüle seconder gelişen mesane kompanse böbrek yetmezliği, Medical Network 2004.

Üyesi Olduğu Dernekler

Jinekolojik Endoskopi Derneği
Türk Perinatoloji Derneği
Antalya Tabip Odası
Ürojinekoloji Derneği