Op.Dr.Şakir Bilge ÇELİK

Görev Yaptığı Bölüm : KBB
Doğum Tarihi : 07.12.1977
Doğum Yeri : Yalova
Eğitim : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi(1995-2001)
E-Mail : sakir.celik@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Özel Akademi Tıp Merkezi, Bursa (2005 -2006)
Muş Devlet Hastanesi, Muş (2006 -2007)
Ankara Mevki Asker Hastanesi, Ankara (2007-2008)
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi (Öğretim görevlisi kadrosuyla) (2008 -2011)
Özel Memorial Antalya Hastanesi (2011 -2012)
Özel Antalya Uncalı Meydan Hastanesi ve Meydan Tıp Merkezi (2012 -2013)
Özel Antalya Medline Hastanesi (2013-2014)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Celik B, Erisen L, Saraydaroglu O, Coskun H. Atypical Angiofibromas: a report of four cases. İnternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2005 Mar; 69 (3): 415-21.
2. Celik B, Coskun H, Kumas FF, Irdesel J, Zarifoglu M, Erisen L, Onart S. Accessory nerve functions after level 2b preserving selective neck dissections. Head&Neck. 2009 Nov;31(11):1496-501.
3. Topal O, Celik SB, Erbek S, Erbek SS. Risk of nasal septal perforation fallowing septoplasty in patients with allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Feb;268(2):231-3.
4. Topal O, Erinanc H, Ozer C, Canpolat ET, Celik SB, Erbek SS. Expression of “a disintegrin and metalloproteinase-33” (ADAM-33) protein in laryngeal squamous cell carcinoma. J Laryngol Otol. 2012 May;126(5):511-5.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Çelik SB, Erbek S, Ozluoglu L. Bir olgu nedeniyle Meniere hastalığı tedavisinde endolenfatik kese cerrahisinin yeniden gözden geçirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2010;18(3): 128-32.
2. Erbek SS, Topal O, Çelik B, Erbek S. Nazal polipozis ve aspirin intoleransı. KBB-Forum. 2010;9(3).
3. Çelik ŞB, Topal O, Erdinç A, Işık K. Temporomandibular eklem disfonksiyonlarında klinik ve radyolojik korelasyon. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2011; 19(1):6-13.
4. Topal O, Erbek S, Erinanc H, Çelik SB. Etmoid sinüste fibröz displazi: olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2011; 19(2):98-101.
5. Topal O, Erinanc H, Çelik SB, Erbek SS. Maksiller sinüste kavernöz hemanjiom: bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2011;19(3):156-9.

Katıldığı Kurs ve Seminerler

1.Septorinoplasti-1 Uygulamalı Eğitim Kursu “Kadavrada Diseksiyon”, İzmir, 24-25 Nisan 2004.
2.Endoskopik Sinüs Cerrahisi -7 Uygulamalı Eğitim Kursu “Kadavrada Diseksiyon”, İzmir, 22-23 Nisan 2004.
3.Hastane enfeksiyonları Kursu. Bursa, 8 Mayıs 2004.
4.Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu. Bursa, 8-9 Haziran 2004.

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Tabipler Birliği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Katıldığı Uluslararası Kongreler

1.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslar arası Toplantısı: “KBB’de MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.
2.8. Uluslar arası KBB-BBC kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008.

Katıldığı Ulusal Kongreler

1. Uludağ 2002 KBB Günleri: “Otitis Media – Bugün”, Bursa, 21-24 Mart 2002.
2. 7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu: Larenks Kanserleri “Multidisipliner Yaklaşım”, Bursa, 13-15 Aralık 2002.
3. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003.
4. Uludağ 2004 KBB Günleri: “OTORİNOLARİNGOLOJİ’DE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR”, Bursa, 4-7 Mart 2004.
5. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005.
6. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-01 Kasım 2009.
7. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Mayıs 2010.