Görev Yaptığı Bölüm : Dermatoloji
Doğum Tarihi : 23.08.1971
Doğum Yeri : Tebriz
Eğitim : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 Tıp Doktoru,Ankara
E-Mail : aliriza.basaran@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Farsça

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2011-2015 Dermatoloji Bölümü İstanbul
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü 2015-2018

Sertifikalar

1. 6.İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu13-17 Mayıs 2015 Bodrum
2. 82.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri 22-23 Mayıs 2015 İstanbul
3. 7.İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu 24-29 Mayıs 2016 Çeşme
4. Sağlıklı Saç Sağlıklı Yüz-2
5. A’dan Z’ye Dermatokozmetik Uygulamalar

Ulusal Sempozyum, Kongre ve Konferans Bildirileri

1. XX.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu,2011 Ankara
Renal Transplantasyon Hastalarında Gözlenen Deri Bulgularının Süreye Göre Değişiminin Değerlendirilmesi
Burhan Engin,Selma Alagöz,Ali Reza Fenjanchi (Ali Rıza BAŞARAN), Zekayi Kutlubay,Eneida Kote,Leyla Usmanova,Nurhan Seyahi,Özden Öz Calay,Ertuğrul Hasbi Aydemir
2.XX.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu,2011 Ankara
Refrakter Alopesi Areata Vakalarında SADBE (Skuarik Asit Dibütilester) Seçiminde Histopatolojinin Yeri?
Zekayi Kutlubay,Server Serdaroğlu,Burhan Engin,Ali Rıza Fenjanchi (Ali Rıza Başaran)
3. 7.Ege Dermatoloji Günleri Mayıs 2012 İzmir
Pilar Leiomiyom (REED Sendromu) Olgusu
Ali Rıza Fenjanchi (Ali Rıza Başaran),Burhan Engin,T.KevserUzunçakmak,Zekayi Kutlubay,Server Serdaroğlu,Cüyan Demirkesen

Üyesi Olduğu Dernekler

TTB,TDD (Türk Dermatoloji Derneği)
KDAD (Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği)
Dermatolojik Cerrahi Derneği