Amaç:

• Gebelik konusunda gerekli bilgileri anlatmak,

• Doğum ve doğum sürecini anlatarak bilgi eksikliğinin giderilmesini sağlamak,

• Bebek bakımı, beslenmesi ve sağlığı konusunda aileleri bilgilendirmek,

• Emzirme becerisini arttırarak, danışmanlık desteği vermek,

• Gebeyi hastane ortamı hakkında bilgilendirmek ve doğum için hazırlanmasını sağlamak,

• Doğum öncesi ve sonrası yaşanan kaygılarla baş etmek ve çiftlerin ruhsal durumunu hazırlamak