Op. Dr. Direnç YİĞİT

Op. Dr. Direnç YİĞİT

Görev Yaptığı Bölüm : Genel Cerrahi & Gastroenteroloji Cerrahisi
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Eğitim :

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Genel Cerrahi Uzmanı)
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı)

E-Mail : direnc.yigit@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 • Bursa Şehir Hastanesi – Yandal Uzm. Dr.
 • Ağrı Devlet Hastanesi – Uzm. Dr.
 • Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi – Uzm. Dr.
 • Hakkari Şemdinli-Derecik Aile Sağlığı Merkezi – Dr.
 • Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi – Dr.

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE KABUL EDİLEN
MAKALE

 • 1-A rare cause of acute anal pain: Strangulated hemorrhoidal disease due to the
  incarceration of the hemorrhoids into the perianal fistula tract – Direnc Yigit 1* , Mehmet
  Ilker Turan 2 , Nedim Akgul 3 – annali italiani di chirurgia
 • 2-The ChoCO-W prospective observational global study: Does COVID-19 increase
  gangrenous cholecystitis?

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERE GÖNDERİLMİŞ
MAKALELER

 • 1-“Particle measurements at head level of the surgical team during open and
  laparoscopic intra-abdominal cancer surgery in surgical oncology operating room: A
  prospective study”
 • 2-Comparison Of Seprafilm And Pitavastatin Treatments In An Experimental Model Of
  Peritoneal Adhesion

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

 • 1-PANKREAS BAŞI TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ – Akademisyen Yayınevi – Pankreas
  Cerrahisi
 • 2-Kapsül Endoskopi – Akademisyen Kitapevi
 • 3-Gebelikte Cerrahi Hastalıklar ve Travma Yönetimi

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • 1-Post-ERCP complications, risk factors and management of complications Ufuk Arslan,1
  Hacı Murat Cayci,2 Gözde Doğan,3 Umut Eren Erdogdu,4 Ali Tardu,5 Direnç Yiğit,1
  Yurdakul Deniz Firat,4 Müfit Şansal1 Laparosc Endosc Surg Sci 2021;28(2):93-98 DOI:
  10.14744/less.2021.58966
 • 2-Comparison of Quality of Life Scores in Patients Who Underwent Low Anterior
  Resection and Abdominoperineal Resection for Tumors of The Rectum Mehmer İlker
  Turan1*, Direnç Yiğit2, Mehmet Akif Türkoğlu3, Güner Öğünç1, Özgür Cem Müsri4, Umut
  Rıza Gündüz5, Bülent Dinç5 and Okan Erdoğan
 • 3-EVALUATION OF NEUROENDOCRINE TUMOR FREQUENCY AND PREDICTIVE VALUE
  OF NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO IN ACUTE APPENDICITIS CASES Mehmet Ilker
  Turan1 , Mehmet Celik2 , Mehmet Akif Turkoglu3 , Direnc Yigit4
 • 4-Atypia of Undetermined Significance in Thyroid Fine-Needle Aspiration Cytology: An
  Institutional Experience Direnc Yigit1* , Mehmet Ilker Turan2 , Mehmet Celik3 , Ahmet
  Nezihi Oygür4 , Cumhur Arıcı5 (tez)
 • 5-Anal Fissure Patients: Before Treatment, First Consider Irritable Bowel Syndrome,
  Defecation Disorder and Psychopathology Neriman Şengül, Özden Arısoy, Direnç Yiğit,
  Ufuk Arslan Turk J Colorectal Dis 2022;32:238-244
 • 6-Meme Kanseri ve Moleküler Alt Tiplerinin Menopoz Durumu ve Vücut Kitle İndeksi İle
  İlişkisi Mİ TURAN, M KARACA, M ÇELİK, D YİĞİT, N AKGÜL, ÖD KARACA

 • 1-Rektal polip ve intraepitelyal neoplazilerde TAMIS deneyimimiz Ufuk Arslan, Direnç Yiğit Tkrcd
  2021 uluslararası sözel sunum
 • 2-Obstruktif Defekasyon Sendromunda Laparoskopik Ventral Mesh Retropeksi Deneyimimiz
  Berkay Demirörs1 , Ufuk Arslan2 , Direnç Yiğit2 Tkrcd 2021 uluslararası video sunum
 • 3-Akalazya Cerrahi tedavisinde Laparoskopik Heller Myotomi ve Dor Fundoplikasyonu
  Deneyimimiz Süleyman Şen1 , Oğuzhan Fatih Ay1 , Direnç Yiğit2 , Ufuk Arslan2 ELCD 2021
  uluslararası video bildiri
 • 4-Anal fissür hastalarında eşlik eden Irritabl Barsak Sendromunun (IBS) psikopatoloji ve yaşam
  kalitesi ile ilişkisi Neriman Şengül, Özden Arısoy, Direnç Yiğit Tkrcd 2019 sözel bildiri
 • 5-Tail Gut Kisti – retrorektal kitlenin nadir bir nedeni – cerrahi yaklaşım Direnç Yiğit, Neriman
  Şengül, Safiye Gürel, Selma Erdoğan Düzcü Tkrcd 2019 sözel bildiri
 • 6-Comorbidity of Irritable Bowel Syndrome in Anal Fissure Patients and its association with
  psychopathology – Direnc Yigit (Turkey) ESCP 2018
 • 7-Dev intraabdominal leiyomyosarkom: orijini ve prognozu tahmin edilemeyen nadir bir tümör
  Selçuk Köksal1 , Neriman Şengül2 , Özkan Kılınç3 , Nur Tunç4 , Direnç Yiğit2 UCK 2018 poster
 • 8-İleal J Poşun Geç Dönem Komplikasyonu: Uzun ve Genişlemiş Efferent Ansa Bağlı Afferent Ans
  Obstrüksiyonu Direnç Вiğit1 , Neriman Şengül1 , Mustafa Hızal2 , Safiye Güler2 UCK 2018 poster
 • 9-Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Hastalarında Operasyon Sonrası Safra Taşı Gelişimindeki Etkili
  Risk Faktörleri Direnç Вiğit1 , Neriman Şengül1 , Öz̈en Arısoy2 , Rukiye Er̈oğan3 , Ezgi Erdem3 UCK 2018 poster
 • 10-Nutritional Recommendations for Hemorrhoidal Disease Occurring Occurrent Occupational
  Groups Semih YAMAN, Zühal ÖZDEMİR, Direnç YİĞİT, Gülcan UYSAL – 2018 ULUSLARARASI
  GÜVENLİ OKULLAR, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU
 • 11-Occupational Accidents and Ways to Prevent Health Workers Semih YAMAN, Zühal ÖZDEMİR,
  Direnç YİĞİT, Gülcan UYSAL – 2018 ULUSLARARASI GÜVENLİ OKULLAR, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ
  GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU
 • 12-Venous Insufficiency as a Vocational Disease Semih YAMAN, Zühal ÖZDEMİR, Direnç YİĞİT,
  Gülcan UYSAL – 2018 ULUSLARARASI GÜVENLİ OKULLAR, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
  SEMPOZYUMU
 • 13-Başarısız Altı Bariatrik Cerrahi Operasyonu Sonrası Laparoskopik Biliopankreatik Diversiyon
  Uygulanması Direnç Yiğit, Mehmet Eyüp Kılınç, Muhittin Yaprak, Ayhan Mesci – 2015 Uluslararası
  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi video bildiri
 • 14-Şiddetli Reflü Özefajit Gelişen Hastada Laparoskopik Gastrik Plikasyon Sonrası Laparoskopik
  Mini Gastrik By-Pass’a Revizyon Direnç Yiğit, Mehmet İlker Turan, Mehmet Eyüp Kılınç, Muhittin
  Yaprak, Okan Erdoğan, Ayhan Mesci – 2015 Uluslararası Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi
  sözel bildiri
 • 15-Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Uzun Dönemde Akut Batın Yönetimi Direnç Yiğit,
  Mehmet İlker Turan, Alaaddin Aydın, Ali Avanaz, Muhittin Yaprak, Okan Erdoğan, Ayhan Mesci –
  2015 Uluslararası Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi poster
 • 16-Substernal Guatr: 37 Hastanın Klinikopatolojik Özellikleri Volkan Doğru, Muhittin Yaprak,
  Direnç Yiğit, Alaaddin Aydın, Aybala Koptur, Cumhur Arıcı – 2015 ulusal endokrin cerrahi kongresi
  sözel bildiri
 • 17-Endoskopik Tiroidektomi ve Paratiroidektomilerde İlk Deneyimlerimiz; 5 Vakalık Olgu Sunumu
  Direnç Yiğit, Muhittin Yaprak, Volkan Doğru, Ali Avanaz, Eyyüp Mehmet Kılınç, Ayhan Mesci, –
  Cumhur Arıcı- 2015 ulusal endokrin cerrahi kongresi poster
 • 18-Tiroid Anjiosarkomu: Olgu Sunumu Volkan Doğru, Muhittin Yaprak, Alaaddin Aydın, Direnç
  Yiğit, Ahmet Nezihi Oygür – 2015 ulusal endokrin cerrahi kongresi poster
 • 19-DE GARENGEOT HERNİA WİTH ACUTE ABDOMEN VURAL V., YİĞİT D. , AVANAZ A., KILINÇ E. M. ,
  ALİOSMANOĞLU İ. , ERYILMAZ R. 11. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya,
  Türkiye, 5 – 09 Nisan 2017, ss.9-10
 • 20-Erkek meme kanserinin genel karakteristik özellikleri ve klinik deneyimlerimiz YİĞİT D. , EREN
  V. Ç. , YAPRAK M. , ARICI A. G. , MESCİ A. , ARICI C. 19. Ulusal cerrahi kongresi, Antalya, Türkiye, 16 –
  20 Nisan 2014, ss.412 sözlü bildiri
  20-YENİ KURULAN 3. BASAMAK ŞEHİR HASTANESİNDE MİDE KANSERİ CERRAHİSİ
  DENEYİMLERİMİZ VE SONUÇLAR 2022 Uluslararası Mide Kongresi Direnç Yiğit
 • 21-Yeni Kurulan 3. Basamak Devlet Hastanesinde Rektum Kanseri Nedeniyle İleostomi Açılan ve
  İleostomisi Kapatılan Hastalarda Kaçak Oranları TKRCD 2023 Direnç Yiğit

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp