Kalite Yönetim Birimi

Hastanemize tedavi veya ilgili hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla gelen hastalarımızın gereksinimlerini, yasal şartlar çevresinde ve kabul görmüş bilimsel yöntemlerle, güncel teknoloji ve yenilikleri takip ederek karşılamak amacındayız.

Tedavi süreçlerimizi ve diğer süreçlerimizi sağlık sektörü gereklerine uygun modern ekipman, malzeme ve nitelikli personel ile gerçekleştireceğiz.

Hastanemizden hizmet alan hastaların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda memnuniyetin sağlanması ve arttırılması içim tüm süreçlerimizi sürekli iyileştireceğiz.

Bu çerçevede çalışanlarımızın motivasyonunun üst düzeyde tutulması ve bireysel niteliklerinin korunması ve iyileştirilmesi için gerekli ortam ve kaynakları temin edeceğiz.

Tedavi süreçlerimizin başarısında etkisi olan tedarikçilerimizle sağlam ilişkiler kuracak ve gereksinimlerimize uygun kalitede malzeme ve ekipman teminini sağlayacağız.

Bu politika çerçevesinde;

Hastanemize özgün, yenilikçi bir yönetim yapısı anlayışı ile çalışacağız.

İşe uygun personelle çalışacak ve niteliklerini iyileştireceğiz.

Şikayetlere yapıcı çözüm getirecek ve şikayet sayısını minimumda tutacağız.

Çevreyi etkileyen faktörleri kontrol altında tutacak ve çevre üstündeki etkileri en aza indirgemek için çalışacağız.

Tüm süreçlerimizde çalışanlarımızın güvenliğini göz önünde tutacağız.

Çalışanlarımız için yeni fikirler ve yaratıcılığı teşvik eden bir ortam oluşturacağız.

Mehtap AY- Kalite Yönetim Müdürü
Dilek KÜTAHYA - Kalite Yönetim Sorumlusu
Bölüm Kalite Sorumluları Listesi
Organizasyon Şeması
Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi
Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
Mevzuatlar Linkler
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp