Avrupa Birliği normlarında yapılan Özel OFM Antalya Hastanesi, Antalya'nın merkezinde faaliyet göstermektedir.

Antalya il merkezinde, havaalanına 8 km mesafede, 9katlı, 14200 m kapalı alanı olan, 48 yoğun bakım yatağı, 71 hasta odalı, bunların 60'ı ise tek kişilik olmak üzere toplam 119 yataklı, son teknoloji özellikli, Almanya kaynaklı tıbbi cihazlarla donatılmış Avrupa Birliği standartlarında bir hastanedir.

 • Katlı, 15.000 m2 kapalı alanı, 1680 m2 oturma alanı mevcut
 • 45 Poliklinik odasına sahip
 • Ventilatörlü, Defibrilatörlü, oksijen ölçerli kalp monitörü gibi ileri yaşam desteği sağlayan cihazlarla donatılmış 48 yoğun bakım yatağı ( 11 yeni doğan (Kuvözler), 5 KVC, 2 koroner, 9 cerrahi, 10 dahili, 11 genel yoğun bakım)
 • 71 hasta odası (merkezi klima, kablolu LED TV, buzdolabı, duş. WC vs.)
 • 4 büyük Süite hasta odası
 • Hijyenik havalandırma sistemli ameliyathane
 • Doğumhane
 • Yangın anında kullanılan 'Yangın Asansörü'
 • Saat Ambulans hizmeti
 • 24 Saat Acil Hizmeti

İngilizce, Almanca ve Rusça dillerine hakim ekip arkadaşlarımız 24 saat hastalarımızın ve misafirlerimizin hizmetindedir. Tüm yurtdışı özel ve tatil sigortalarıyla anlaşmamız mevcuttur.

POLİKLİNİKLER

Zemin ve asma kat ile birlikte toplam 42 adet 18 m'lik poliklinik muayene odaları mevcuttur. Bu odaların ön kısmında hasta ile görüşülebilecek seperatörle ayrılan.arka kısmında ise hasta muayene alanı bulunmaktadır.

Poliklinik alanlarında: Odyometri, Ekoveholter, solunum fonksiyon testleri, lokal müdahale ve pansuman odası

 • Kafeterya. (100 kişilik)
 • İnternet alanı
 • Geniş bir lobi
 • Bekleme alanları

ACİL

24 saat hizmet veren, 5 tecrübeli hekimin görev yaptığı ünitedir. ilk muayene CPR odası, Alçı ve enjeksiyon odası, 3 yataklı gözlem ünitesi bulunmaktadır. Acil girişinde hasta yakınları için bekleme odası mevcuttur.

TRİAJ ÜNİTESİ

Acile başvuran hastaların ateş, nabız, oksijen ve tansiyonlarının otomatik ölçülüp, sonuçların verildiği ünitedir. Ambulans hizmetleri 24 saat devamlı verilmektedir

RADYOLOJİ

1.5 Tesla MR, 16 Kesitli BT, CR'li Röntgen, ilaçlı film ünitesi, Panoromik diş röntgeni, Mamografı, Ultrasonografı, kemik dansimetrisi.

PACS ile çekilen görüntüler (Röntgen, MR, BT) doktor bilgisayarlarına aktarılmakda ve film basılmamaktadır. Görüntülere internet üzerinden ulaşabilmektedir.

LABORATUAR

Hemogram, hibrtit biyokimya ve hormon koagülometri, sedimetasyon tam otomnatik idrar cihazları bulunmaktadır. Katlarda materyaller pnömatik tüp sistemi ile taşınmaktadır.

MİKROBiYOLOJİ LABORATUARI

Her türlü boyama ve kültürleme yapıldığı, sonuçlarına gore ekimlerinin yapıldığı besiyerleri mevcuttur

YATAKLI SERViS

İki katta toplam 71 adet hasta odası var. Odalarda TV, mini bar, elbise dolabı, refakatçi yatağı, WC, duş, saç kurutma makinası ve kişisel temizlik ürünleri bulunmaktadır.

HASTA ODALARI

Tüm odalarda merkezi bilgisayar kayıtlı hemşire çağrı sistemi vardır. 4 adet 40m 'lik suit oda bulunmaktadır. Hasta refakatçileri için her katta ortak çay-kahve içebilecekleri ve TV izleyebilecekleri dinlenme alanları oluşturuldu.

AMELiYATHANELER

5 adet laminer flow akımlı ameliyat odası vardır. Tamamı bilgisayar kontrollü olup, ayrıca her oda içinde dokunmatik ekranlı bir bilgisayardan, kullanıcı tarafından istendiği gibi ayarlanarak yapılmaktadır.

STERİLAZASYON

Sterilizasyon ünitesinde 2 adet buharlı basınçlı, bir adet hidrojenperoxid vardır. Enzimatik yıkayıcı ultrasenik temizleyici-basınçlı hava tabancası olan ön yıkama cihazı ve alet yıkama cihazı ve1adet ergenomik paketleme cihazı var.

YOĞUN BAKIMLAR

11 yenidoğan,37 erişkin toplam 48 yoğun bakım yatağı var. Tüm üniteler yarı steril olan ortak bir koridora açılmaktadır.
1 adet tam izole negatif basınçlı oda vardır.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM 

Üniteler 3.katta, tamamı pencereli olup gün ışığından faydalanılmaktadır. Akıllı bina otomasyon sistemiyle ısı, nem, hava akımları istendiği gibi ayarlanabilmektedir. Personel giriş-çıkışı çift kapılı ayrı bir sistemle yapılmaktadır.

TANI ÜNİTELERİ

Endoskopi ünitesi: Anestezi altında işlemlerin yapıldığı oda içinde wc'si olan, ayrı bekleme ve dinlenme alanı olan bir ünitedir Taş kırma ünitesi (ESWL): Ses yalıtımlı skopili taşların kırıldığı ünitedir. Sistoskopi ünitesi: Endoskopik üroloji işlemlerinin yapıldığı ünitedir.

TOPLANTI SALONU

70 kişilik çok amaçlı görsel  sunumların ve toplantıların yapıldığı eğitim salonu vardır. Akıllı bina otomasyon sistemi: Hastanenin 400 noktasında bilgilerin toplanıp izlendiği ve müdahale edildiği bilgileme sistemidir.

BÖLÜMLERİMİZ

 • 24 Saat Acil Hizmet
 • Ağız/Diş Sağlığı ve Hastalıkları
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Biyokimya ve Klinik Biyokimya
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dahiliye (İç Hastalıkları)
 • Dermatoloji (Cildiye)
 • Psikiyatri
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Gastroenteroloji
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Sağlığı ve Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • KVC Yoğun Bakım
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Radyoloji
 • Üroloji
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 • Erişkin Yoğun Bakım
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım
 • Koroner Yoğun Bakım

TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ


GENEL CERRAHİ

 • Endoskopik Cerrahi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Obezite ve Diyabet Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi
 • Onkolojik Cerrahi
 • Endokrin Cerrahisi

KARDİYOLOJİ

 • Anjio
 • EKG
 • Eforlu EKG
 • Holter
 • Tansiyon Holter
 • Ekokardiyografı

NÖROLOJİ

 • EMG
 • EEG
 • Uyku EEG

ÜROLOJİ

 • Böbrek Taşı Kırma (E SWL)
 • Pnömatik Taş Kırma
 • Sistoskopi
 • Üreterorenoskopi
 • Plazma Kinetik Yöntem ile Prostat ve Mesane Operasyonları
 • Perkütan Böbrek Taşı Operasyonları

DERMATOLOJİ

 • Dermatolojik Cerrahi
 • Elektrokoterizasyon
 • Kriyoterapi
 • Alerji Testleri
 • Lazer uygulamaları (Lazer Epilasyon, Vasküler Lazer)
 • Kozmetolojik Uygulamalar (Örümcek Ağı Estetiği,Botox, PR P,Mezoterapi, Dolgu, Fibrocell, Peeling, Dermaroller)

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 • Bronkoskopi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Uyku Laboratuvarı

GASTROENTEROLOJİ

 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Polipektomi (mide ve bağırsaktaki poliplerin endoskopik girişimle çıkartılması)
 • Yemek borusu ve mideden yabancı cisim çıkartılması
 • Skleroterapi
 • Band Ligasyonu
 • Karaciğer İğne Biyopsisi
 • Para sentez
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Elektroterapi
 • ESWT Tedavisi

GÖZ HASTALIKLARI

 • FFA (Göz anjiyosu)
 • ÖCT (Optik Koherans Tomografi)
 • Görme Alanı
 • Argon lazer
 • Biyometri
 • Göz USG
 • Pakimetri
 • Kontakt Lens

RADYOLOJİ

 • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans
 • Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi
 • Röntgen ve Radyoskopi (CR)
 • Panoromik Sefalometrik Röntgen (CR)
 • Ultrason -Renkli Doppler
 • Mobil Röntgen Cihazı
 • Kemik Dansitometresi

LABORATUVAR

 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp