Uzm. Dr. Özhan ÖZGÜR

Uzm. Dr. Özhan ÖZGÜR

Görev Yaptığı Bölüm : Girişimsel Radyoloji
Doğum Tarihi : 23/06/1976
Doğum Yeri : Isparta
Eğitim : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi
E-Mail : ozhanozgur@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce – B2

 • Araştırma Görevlisi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ ANABİLİM DALI) 2002-2009
 • Öğretim Görevlisi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİLİM DALI) 2009-20015
 • Öğretim Üyesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİLİM DALI) 2015-2022
 • GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİLİM DALI BÖLÜM BAŞKANI 2023

 • 5703 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Deney hayvanlarının bilimsel araştımalar için bakım ve kullanımı, Akdeniz Üniversitesi, Sertifika, 15.06.2013 (Ulusal)
 • 468084Akdeniz Üniversitesi, Temel Soru hazırlama, Antalya, Sertifika, 02.07.2019 (Ulusal)
 • 468085Therasphere, Girişimsel Radyolojik Radyoaktif madde (Y-90) Kullanım Sertifikası, Essen/Germany, Sertifika, 19.02.2015 (Uluslararası)
 • 459652Türk Girşimsel Radyoloji Derneği, CirSe

 • 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı ,Antalya, Türkiye, 2017
 • Examination of col ateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
 • Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
 • Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
 • Examination of anatomical variations of vascular drainage of sinus petrosus inferior
 • Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
 • Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery
 • Examination of anatomical variations of vascular drainage of sinus petrosus inferior
 • Examination of anatomical variations of vascular drainage of sinus petrosus inferior
 • Dev karaciğer hemanjiomlarının transkateter embolizasyon (TAE) ve transkateter kemoembolizasyon (TAKE) tedavilerinin uzun dönem sonuçları
 • Periferik Vasküler Anomalilerin Perkutan Bleomisin Tedavisi Uzun dönem Sonuçları
 • CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANAN ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Orofasiyal Bölgede Yer Alan Vasküler Malformasyonların Perkutanöz Tedavisi Percutaneous Treatment of Vascular Malformations at Orofacial Region
 • Arteria descendens genunun bacak perfüzyonunuda koruyucu rolü
 • Areteria descendens genus’un bacak perfüzyonunda koruyucu rolü
 • Areteria descendens genus’un bacak perfüzyonunda koruyucu rolü
 • Occipital artery arising from internal carotid artery
 • Persistent carotid-vertebrobasilar anastomoses: proatlantal artery typeI and typeII
 • Occipital artery arising from internal carotid artery: a case report
 • Absence of right posterior communicating artery
 • Occipital artery arising from internal carotid artery:a case report
 • Absence of right posterior communicating artery
 • Absence of right posterior communicating artery
 • Anatomical variation in the origin of superior thyroid artery
 • Anatomical variation in the origin of superior thyroid artery
 • Persistent carotid-vertebrobasilar anastomoses: proatlantal artery typeI and typeII
 • Anatomical variation in the origin of superior thyroid artery
 • 65 yaş ve üstü kişilerin abdominal aort anevrizması açısından radyolojik taranması
 • Vertebral Artery Arising from the aortic arch
 • Yttrium-90 Radioembolization for the treatment of unresectable liver cancer or liver metastases from gastrointestinal system cancer: results of a one-center study.
 • Comparison of digital subtraction angiography with three dimensional (3D) contrast enhanced magnetic resonance angiography in the diagnosis of renal artery stenosis.
 • Yttrium-90 Radioembolization for the treatment of unresectable liver cancer or liver metastases from gastrointestinal system cancer: results of a one-center study.
 • Comparison of digital subtraction angiography with three dimensional (3D) contrast enhanced magnetic resonance angiography in the diagnosis of renal artery stenosis.
 • Yttrium-90 radioembolisation for the treatment of unresectable liver cancer or liver metastases from gastrointestinal system cancers: results of a one-center study.
 • Resimlerde Bir konu: Skrotal ve Testiküler Parolojilerde Ultrasonografik Görüntüleme Bulguları
 • Multpl karaciğer kistleri (on Adet) saptanan pediatrik kist hidatik olgusunda tedavi ve takip: iki seansa bölünmüş perkutan PAIR yöntemi ile kombine medikal tedavi.
 • Doppler US ile tespit edilen alt ekstremite kronik venöz yetmezliğinin paternleri
 • Rezeke edilemeyen karaciğer kanseri veya gastrointestinal system metastazlarında Yttrium-90 radyoembolizan tedavisi: Tek merkez sonuçlar
 • Resimlerde Bir konu: Skrotal ve Testiküler Patolojilerde Ultrasonografik Görüntüleme Bulguları
 • Doppler US ile tespit edilen alt ekstremite kronik venöz yetmezliğinin paternleri
 • Haznesinden ayrılıp vasküler alana düşen port kateterlerinin yakalanmasında yeni bir yaklaşım
 • Künt travmaya bağlı gelişen dev renal psödoanevrizmanın mikrokoil embolizasyon ile tedavisi: Nadir bir olgu
 • Multpl karaciğer kistleri (on Adet) saptanan pediatrik kist hidatik olgusunda tedavi ve takip: iki seansa bölünmüş perkutan PAIR yöntemi ile kombine medikal tedavi.
 • Rezeke edilemeyen karaciğer kanseri veya gastrointestinal system metastazlarında Yttrium-90 radyoembolizan tedavisi: Tek merkez sonuçlar
 • Künt travmaya bağlı gelişen dev renal psödoanevrizmanın mikrokoil embolizasyon ile tedavisi: Nadir bir olgu
 • Memenin Pür ve Miks Tip İnvaziv Karsinomalarında Radyolojik Ve Histopatolojik Bulgularının Karşılaştırılması
 • Haznesinden ayrılıp vasküler alana düşen port kateterlerinin yakalanmasında yeni bir yaklaşım
 • Rezeke edilemeyen karaciğer kanseri veya gastrointestinal system metastazlarında Yttrium-90 radyoembolizan tedavisi: Tek merkez sonuçlar
 • Resimlerde Bir konu: Skrotal ve Testiküler Parolojilerde Ultrasonografik Görüntüleme Bulguları
 • Multpl karaciğer kistleri (on Adet) saptanan pediatrik kist hidatik olgusunda tedavi ve takip: iki seansa bölünmüş perkutan PAIR yöntemi ile kombine medikal tedavi.
 • Resimlerde Bir konu: Skrotal ve Testiküler Parolojilerde Ultrasonografik Görüntüleme Bulguları
 • Resimlerde Bir konu: Skrotal ve Testiküler Parolojilerde Ultrasonografik Görüntüleme Bulguları
 • Memenin Pür ve Miks Tip İnvaziv Karsinomalarında Radyolojik Ve Histopatolojik Bulgularının Karşılaştırılması
 • Multilayer periferik akım çevirici cihaz ile tedavi edilen dev subklavian anevrizmasında gelişen komplikasyonun onarımı
 • Multilayer periferik akım çevirici cihaz ile tedavi edilen dev subklavian anevrizmasında gelişen komplikasyonun onarımı
 • Doppler US ile tespit edilen alt ekstremite kronik venöz yetmezliğinin paternleri
 • Multpl karaciğer kistleri (on Adet) saptanan pediatrik kist hidatik olgusunda tedavi ve takip: iki seansa bölünmüş perkutan PAIR yöntemi ile kombine medikal tedavi.
 • Multpl karaciğer kistleri (on Adet) saptanan pediatrik kist hidatik olgusunda tedavi ve takip: iki seansa bölünmüş perkutan PAIR yöntemi ile kombine medikal tedavi.
 • Doppler US ile tespit edilen alt ekstremite kronik venöz yetmezliğinin paternleri
 • Siyatik sinir divizyonu: Ultrasonografi ve kadavra çalışması
 • YTTRIUM-90 (y-90) radioembolization in patients with unresectable liver metastases: Determining the factors that lead to treatment efficacy
 • kliplenmiş Küçük Bir Anterior Komünikan Arter Anevrizması Zemininde Hızlı Gelişen Büyük Bir Psödoanevrizma Olgusu
 • YTTRIUM-90 (y-90) radioembolization in patients with unresectable liver metastases: Determining the factors that lead to treatment efficacy
 • Cerrahi Tedavi Edilmiş İntrakranial Anevrizmalı Hastalarda Uzun Dönem Anjiyografik Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Cerrahi Tedavi Edilmiş İntrakranial Anevrizmalı Hastalarda Uzun Dönem Anjiyografik Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Cerrahi Tedavi Edilmiş İntrakranial Anevrizmalı Hastalarda Uzun Dönem Anjiyografik Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Küçük Bir Anterior Komünikan Arter Anevrizması Zemininde Hızlı Gelişen Büyük Bir Psödoanevrizma Olgusu
 • Küçük Bir Anterior Komünikan Arter Anevrizması Zemininde Hızlı Gelişen Büyük Bir Psödoanevrizma Olgusu
 • The importance of pleliminary Angiography Before Yttrium-90 Radioembolization in Liver
 • Patterns of chronic venous insufficiency of lower extremity veins detected with Doppler Ultrasound.
 • The importance of pleliminary Angiography Before Yttrium-90 Radioembolization in Liver.
 • The importance of pleliminary Angiography Before Yttrium-90 Radioembolization in Liver.
 • Patterns of chronic venous insufficiency of lower extremity veins detected with Doppler Ultrasound.
 • The Importance of Preliminary Angiography Before Yttrium-90 Radioembolization in Liver
 • Patterns Chronic Venous Insufficiency of Lower Extremity Veins Detected with Doppler Ultrasound
 • Patterns of Chronic Venous Insufficiency of Lower Extremity Veins Detected with Doppler Ultrasound.
 • Alt Ekstremite Varis Şikayeti Olan Hastalarda RDUS ile Venöz Yetmezlik Seviyelerinin Prevalansının Ortaya Konması
 • DSA ile rastlantısal saptanan multifokal Warthin tümörü
 • Alt Ekstremite Varis Şikayeti Olan Hastalarda RDUS ile Venöz Yetmezlik Seviyelerinin Prevalansının Ortaya Konması
 • Alt Ekstremite Varis Şikayeti Olan Hastalarda RDUS ile Venöz Yetmezlik Seviyelerinin Prevalansının Ortaya Konması
 • DSA ile rastlantısal saptanan multifokal warthin tümörü
 • DSA ile rastlantısal saptanan multifokal warthin tümörü
 • Türk Popülasyonunda 20-24 haftalık gebelerde fetal kalbin değerlendirilmesi ve 3 ana damar (pulmoner arter, vena kava süperior, aorta) çıkış çaplarının referans değerlerinin saptanması.
 • Bilateral İnternal Karotis Arter Hipoplazisi ( Çok Nadir Olgu)
 • Türk popülasyonunda 20-24 haftalık gebelerde fetal kalbin değerlendirilmesi ve 3 ana damar ( pulmoner arter, vena cava süperior, aorta) çıkış çaplarının referans değerlerinin saptanması
 • Kollateral Yol ile Tünelli Hemodializ Kateteri yerleştirilmesi
 • DSA ile Rastlantısal Saptanan Multifokal Warthin Tümörü
 • BT Perfüzyon ile Stent Somrası Hiperperfüzyonun Değerlendirilmesi
 • BT Perfüzyon ile stent sonrası olgularda hiperperfüzyonun değerlendirilmesi
 • Comparison of Standard Digital Subtraction Angiography and 64-Channel CT Angiography of Subjects with Subarachnoid Bleeding in Terms of Aneurysm and Vasospasm.
 • PULSATİL TİNNİTUSLA BULGU VEREN KONJENİTAL EKSTRAKRANİAL, PERİAURİKULAR YERLEŞİMLİ ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON
 • Pulsatif Tinnutusla Bulgu Veren Konjenital Ekstrakranyal, Periaurikular Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyon
 • Subaraknoid kanamalı olgularda anevrizma ve vasospazm bulgularının 64 kanallı BT anjiografi ve standart DSA ile karşılaştırılması
 • Ekstraaksiyel parasellar kavernöz anjiom:olgu sunumu
 • Nutcracker fenomeni
 • Aortailiak stent-greft uygulamalarında perkütan sütür sistemi (Prostar) kullanımı
 • Endovenöz Lazer tedavisinin orta dönem sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi
 • Hepatik intraarteryel infüzyon kemoterapisi için arteryel port uygulaması
 • Yaygın Neonatal Hemanjiomatozis
 • Uterine artery embolization for the control of bleeding due to placenta accreta-placenta previa

 • Varisli hastaların değerlendirilmesi ve doppler ultrasonografitetkik sonuçlarının analizi (2009) Tez Danışmanı:(PROF. DR. AHMET GÖKHAN ARSLAN)
 • LİMON YUSUF KEREM, (2021). Manyetik rezonans görüntülemede plantar venöz pleksusta hematokrit etkisinin ve ven çapının venöz yetmezlik açısından retrospektif analizi ve doppler USG bulguları ile korelasyonu, Akdeniz Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Radyoloji Ana Bilim Dalı
 • KAHRAMAN FULYA, (2020). Willis poligonu varyasyonlarının intraserebral multiple anevrizmalarla olan ilişkisi, Akdeniz Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Radyoloji Ana Bilim Dalı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. SALIM HANDE, ÖZGÜR ÖZHAN, Sarıkaya Doğan Merve, SİNDEL HAKKI TİMUR, SİNDEL MUZAFFER (2023). Collateral circulation develops in stenosis of the celiac trunk and superior mesenteric artery. Surgical and Radiologic Anatomy, Doi: 10.1007/s00276-023-03104-z (Yayın No: 8218707)
 2. AKSOY CİHAT, şimşek Ayşe, ÖZGÜR ÖZHAN, DURMAZ EMEL, APAYDIN ALİ, SİNDEL HAKKI TİMUR (2023). Reference Diameters of The Three Major Vessels in Fetuses Aged 20-24 weeks on Sonography. Akdeniz Medical Journal, 9(2), 121-127. (Yayın No: 8256263)
 3. GÜRSES CEMİL, ÖZGÜR ÖZHAN, ÖZTÜRK SERRA (2023). Comparison of three different color doppler techniques for the assessment of blooming artefact in venous flow during pregnancy. Acta Medica Alanya (Yayın No: 8287692)
 4. ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR (2021). Giant hepatic hemangioma treatment with transcatheter arterial embolisation and transcatheter arterial chemoembolisation; Comparative results. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 51, Doi: 10.3906/sag-2102-352 (Yayın No: 7503754)
 5. DURMAZ EMEL, ÖZGÜR ÖZHAN (2019). Fetal İskelet Sistemi Anomalileri. Türk Radyoloji Seminerleri, 1(7), 38-49. (Yayın No: 8294603)
 6. SİNDEL ALPER, Sayan Anna, ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, Ilankovan Velupillai (2018). Percutaneous treatment of orofacial vascular malformations. BRITISH JOURNAL OF ORAL MAXILLOFACIAL SURGERY, 56(3), 206-211., Doi: 10.1016/j.bjoms.2018.01.013 (Yayın No: 4182469)
 7. DEMİRELLİ SERKAN, ERKILIÇ METİN, ÖNER ALİ OZAN, GÜNDÜZ ŞEYDA, ÖZGÜR ÖZHAN, BOZCUK HAKAN ŞAT, BOZ ADİL, SİNDEL HAKKI TİMUR (2018). Evaluation of factors affecting tumor response and survival
 8. in patients with primary and metastatic liver cancer treated
 9. with microspheres. NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, 36(4), 340-349., Doi: 10.1097/MNM.0000000000000257 (Yayın No: 7509575)
 10. AKTAN CİLE, ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, DORA BABÜR (2017). Characteristics of headache during and after digital substraction angiography: A critical re-appraisal of the ICHD-3 criteria. Cephalalgia, 37(11), 1074-1081., Doi: 10.1177/0333102416665878 (Yayın No: 4124838)
 11. ÖZGÜR ÖZHAN (2017). Osteid Osteoma tedavisinde Radyofrekans ablasyon ile Mikrodalga Ablasyon Yönteminin Kısa Dönem Sonuçları; Tek Merkez Çalışması. Akdeniz Medical journal, 5(2), 284-298. (Yayın No: 4016874)
 12. ARIÖZ HABİBİ HATİCE,SİNDEL HAKKI TİMUR,YILMAZ SAİM,DURMAZ MEHMET SEDAT,KEVEN AYŞE,ÖZGÜR ÖZHAN (2015). Radiological screening of abdominal aortic aneurysm in individuals over 65. Dicle Medical Journal, 42(4), 404-409., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.04.0599 (Yayın No: 4233820)
 13. GÖKSU ETHEM TANER,KORKMAZ EMRE,AKYÜZ MAHMUT,ÖZGÜR ÖZHAN,SİNDEL HAKKI TİMUR,TUNCER MEHMET RECAİ (2015). The analysis of long term follow up screening in patients with surgically treated intracranial aneurysms. Turkish Neurosurgery, 25(3), 404-409., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.10299-14.3 (Yayın No: 2259022)
 14. ÇETİN MUSTAFA, AKTAŞ AYKUT RECEP, ÖZGÜR ÖZHAN, KARAALİ KAMİL, DURMAZ EMEL, ALPASLAN AHMET, SİNDEL HAKKI TİMUR (2015). Comparison of Catether Angiography with Magnetic ResonanceAngiography in the Diagnosis of Renal Artery Stenosis. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6, 737-742., Doi: 10.4328/JCAM (Yayın No: 2549687)
 15. GÜNDÜZ ŞEYDA, ÖZGÜR ÖZHAN, hakan bozcuk, özdoğan mustafa, şenol hasan, BOZ ADİL, AYDIN FUNDA, YILDIZ AKIN, YILMAZ SAİM, KARAYALÇIN BİNNUR (2014). Yttrium-90 Radioembolization in Patients with Unresectable Liver Metastases: Determining the Factors that Lead to Treatment Efficacy. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 61(134), 1529-1534. (Yayın No: 1988048)
 16. ÖZGÜR ÖZHAN, GÜNDÜZ ŞEYDA, ERKILIÇ METİN, BOZCUK HAKAN ŞAT, SİNDEL HAKKI TİMUR (2014). Yttrium 90 radioembolization for the treatment of unresectable liver cancer Results of a single center. Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 41(1), 10-16., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0365 (Yayın No: 1988924)
 17. ÖZGÜR ÖZHAN, ALİMOĞLU EMEL, ÇEKEN KAĞAN, APAYDIN ALİ, SİNDEL HAKKI TİMUR (2013). Chronic venous insufficiency patterns in lower extremity veins detected by Doppler. Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 40(4), 543-548., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0330 (Yayın No: 1988747)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. Aralaşmak Ayse, Cevener Metin, ÖZGÜR ÖZHAN, AKYÜZ MAHMUT, ÖZKAYNAK CAN, SİNDEL HAKKI TİMUR (2009). Comparison of Standard Digital Subtraction Angiography and 64-Channel CT Angiography of Subjects with Subarachnoid Bleeding in Terms of Aneurysm and Vasospasm.. ASNR 47th Annual Meeting & NER Foundation Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7625993)
 2. GÜNDÜZ ŞEYDA, ÖZGÜR ÖZHAN, Coşkun Hasan, BOZCUK HAKAN ŞAT, Özdoğan Mustafa, SİNDEL HAKKI TİMUR, ERKILIÇ METİN (2013). YTTRIUM-90 (y-90) radioembolization in patients with unresectable liver metastases: Determining the factors that lead to treatment efficacy. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2013, 49(2), 604-604. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7624043)
 3. ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, DURMAZ EMEL, SARIALTIN ZAFER (2013). The Importance of Preliminary Angiography Before
 4. Yttrium-90 Radioembolization in Liver. ESR 2013, Doi: 10.1594/ecr2013/C-0584 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7623746)
 5. çetin Mustafa, ÖZGÜR ÖZHAN, KARAALİ KAMİL, DURMAZ EMEL, SİNDEL HAKKI TİMUR (2014). Comparison of digital subtraction angiography with three dimensional (3D) contrast enhanced magnetic resonance angiography in the diagnosis of renal artery stenosis. ESR 2014, Doi: 10.1594/ecr2014/C-1771 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7623774)
 6. SİNDEL ALPER, ÖZGÜR ÖZHAN, Paraneetharan Sathasivam, SİNDEL HAKKI TİMUR (2016). Percutaneous Treatment of Vascular Malformations at Orofacial Region. TAOMS 2016, 33-33. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7626370)
 7. DABLAN ALİ, ÖZGÜR ÖZHAN (2018). Percutaneous retrieval of dislodged central venous port catheters using pigtail
 8. and loop snare catheters simultaneously;procedural details, efficacy and safety. European Society of Radiology Congress 2018, Doi: 10.1594/ecr2018/C-2228 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7599958)
 9. ÖZGÜR ÖZHAN, ERMAN KÜRŞAT, ÖZTÜRK SERRA, SALIM HANDE, SİNDEL MUZAFFER, SİNDEL HAKKI TİMUR (2019). Examination of anatomical variations of vascular drainage of sinus petrosus inferior. 20.Ulusal Anatomi Kongresi, 13(2), 129-130. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7626269)
 10. ÖZGÜR ÖZHAN, ERMAN KÜRŞAT, Sarıkaya M. Doğan, ÖZTÜRK SERRA, SALIM HANDE, SİNDEL MUZAFFER (2019). Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery. 20.Ulusal Anatomi Kongresi, 13(2), 75-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7626329)
 11. ÖZGÜR ÖZHAN, KAHRAMAN FULYA (2022). Willis Poligonu Varyasyonlarının Intraserebral Multiple Anevrizmalarla İlişkisi. The 4th International Medical Congress of Izmir Democracy University (IMCIDU 2022), 1(1), 291-292. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8278003)
 12. ÖZGÜR ÖZHAN, GÜNDÜZ ŞEYDA, DURMAZ EMEL (2014). Yttrium-90 radioembolisation for the treatment of unresectable liver cancer or liver metastases from gastrointestinal system cancers: results of a one-center study. ESR 2014, 5(1), 362-362., Doi: 10.1007/s13244-014-0317-5 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7623928)
 13. YILDIZ İSMAİL,ÇAKIN ÖZLEM,AKALIN ÇAĞRI,ÖZGÜR ÖZHAN,AYDINLI BÜLENT,CENGİZ MELİKE,RAMAZANOĞLU ATİLLA (2018). Biliary complications after liver transplantation (PP-54). 1st International Transplant Network Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6440010)
 14. SİNDEL ALPER,ÖZGÜR ÖZHAN,Paraneetharan Sathasivam,SİNDEL HAKKI TİMUR (2016). Orofasiyal Bölgede Yer Alan Vasküler Malformasyonların Perkutanöz Tedavisi. TAOMS 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3170927)
 15. ŞEKERCİ RAHİME,SİNDEL MUZAFFER,ÖZGÜR ÖZHAN,AYTAÇ GÜNEŞ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2015). Absence of right posterior communicating artery. XXIV ISMS 2015, 9(2), 62-62. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2330524)
 16. ÖZGÜR ÖZHAN,SİNDEL MUZAFFER,Öztürk Serra,AYTAÇ GÜNEŞ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2015). Occipital artery arising from internal carotid artery. XXIV ISMS 2015, 9(2), 211-211. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2330911)
 17. ÖZGÜR ÖZHAN,SİNDEL MUZAFFER,KAŞTAN ÖZLEM,AYTAÇ GÜNEŞ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2015). Anatomical variation in the origin of superior thyroid artery. XXIV ISMS 2015, 9(2), 210-210. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2330722)
 18. ÖZGÜR ÖZHAN,AYTAÇ GÜNEŞ,SİNDEL MUZAFFER,SİNDEL HAKKI TİMUR (2015). Persistent carotid vertebrobasilar anastomoses proatlantal artery type I and typeII. XXIV ISMS 2015, 9(2), 212-212. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2331123)
 19. ÖZGÜR ÖZHAN (2013). Patterns of Chronic Venous Insufficiency of Lower Extremity Veins Detected with Doppler Ultrasound. ESR 2013 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7623709)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. GÖKSU ETHEM TANER,ÖZGÜR ÖZHAN,AKYÜZ MAHMUT,TUNCER MEHMET RECAİ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2014). Subarachnoid Hemorrhage with Negative Angiography: Clinical Course, Diagnostic Yield of Repeat Angiographies and Long-Term Results. Turk Norosirurji Dergisi, 24(3), 257-263. (Kontrol No: 1989966)
 2. ARALAŞMAK Ayse, Cevener Metin, ÖZGÜR ÖZHAN, AKYÜZ MAHMUT, TUNCER MEHMET RECAİ, SİNDEL HAKKI TİMUR (2008). Subaraknoid kanamalı olgularda anevrizma ve vasospazm bulgularının 64 kanallı BT anjiografi ve standart DSA ile karşılaştırılması.. 29. Ulusal radyoloji Kongresi, 14(1), 107-108. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7626600)
 3. ARALAŞMAK Ayse, ÜNAL ALİ, ÖZGÜR ÖZHAN, DORA BABÜR, ÇUBUK SÜLEYMAN METİN, ÖZKAYNAK CAN, SİNDEL HAKKI TİMUR (2009). BT Perfüzyon ile Stent Sonrası Olgularda Hiperperfüzyonun Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 15(1), 168-168. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7626643)
 4. ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, yılmaz saim, Çeken Kağan (2012). Alt Ekstremite Varis Şikayeti Olan Hastalarda RDUS ile Venöz Yetmezlik Seviyelerinin Prevalansının Ortaya Konması. TRD 2012 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7644945)
 5. GÖKSU ETHEM, ÇAPAR BARIŞ ÖZGÜR, ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, AKYÜZ MAHMUT, TUNCER MEHMET RECAİ (2013). KLİPLENMİŞ KÜÇÜK BİR ANTERİOR KOMÜNİKAN ARTER
 6. ANEVRİZMASI ZEMİNİNDE HIZLI GELİŞEN BÜYÜK BİR
 7. PSÖDOANEVRİZMA OLGUSU. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi,, 23, 295-295. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7597814)
 8. GÖKSU ETHEM, KORKMAZ EMRE, AKYÜZ MAHMUT, ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR, TUNCER MEHMET RECAİ (2013). CERRAHİ TEDAVİ EDİLMİŞ İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALI
 9. HASTALARDA UZUN DÖNEM ANJİYOGRAFİK TAKİP SONUÇLARININ
 10. DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi,, 23, 99-99. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7597811)
 11. ÖZGÜR ÖZHAN,ERMAN KÜRŞAT,sarıkaya doğan merve,ÖZTÜRK SERRA,salım hande,SİNDEL MUZAFFER,SİNDEL HAKKI TİMUR (2019). Examination of collateral circulatory variations of the gut in the stenosis of the superior mesenteric artery. 20.Ulusal Anatomi Kongresi, 13(2), Doi: 10.2399/ana.19.S2Sv (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5389713)
 12. ÖZGÜR ÖZHAN (2017). Embolizasyon Endikasyonları ve Teknikleri. TURKRAD2017, 38(1) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4040529)
 13. ÖZGÜR ÖZHAN,öztek alp,DABLAN ALİ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2017). Dev karaciğer hemanjiomlarının transkateter embolizasyon (TAE) ve transkateter kemoembolizasyon (TAKE) tedavilerinin uzun dönem sonuçları. TURKRAD2017, 38(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4040510)
 14. ÖZGÜR ÖZHAN,SİNDEL ALPER,DABLAN ALİ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2017). Periferik Vasküler Anomalilerin Perkutan Bleomisin Tedavisi Uzun dönem Sonuçları. Turkrad2017, 38(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4040475)
 15. BIYIKLI AHMET,MESCİ AYHAN,ÖZGÜR ÖZHAN,KARAGÜZEL GÜNGÖR (2017). MEDİAN ARKUAT LİGAMAN SENDROMLU BİR OLGUDA TANISAL ZORLUK VE LAPAROSKOPİK TEDAVİ. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3865737)
 16. ARABUL AYDOĞDU SONGÜL,KARAGÜZEL GÜNGÖR,ÇOMAK ELİF,ÖZGÜR ÖZHAN,AYDIN FUNDA,MELİKOĞLU MUSTAFA (2017). CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANAN ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
 17. ARIÖZ HABİBİ HATİCE, ÖZGÜR ÖZHAN, DURMAZ MEHMET SEDAT, KEVEN AYŞE, SİNDEL TİMUR, YILMAZ SAİM (2014). 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Abdominal Aort Anevrizması Açısından Radyolojik Taranması. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7561163)
 18. POLAT YASEMİN,ÖZGÜR ÖZHAN,YILMAZ SAİM,LÜLECİ ERSİN (2007). Dedike Hepatik Arter İnfüzyon Kemoterapisi için İntrahepatik Arteryel Port Yerleştirilmesi. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5434136)
 19. YILMAZ SAİM, ULUSAN MEHMET, ÖZGÜR ÖZHAN, SİNDEL HAKKI TİMUR (2007). Aortoiliak stent-graft uygulamalarında perkutan sütür sistemi (prostar) kullanumı. 28.ulusal radyoloji kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7625952)

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Vaka Takdimi, ÖZGÜR ÖZHAN,AYTAÇ DİDİN GÜNEŞ,SİNDEL MUZAFFER,SİNDEL HAKKI TİMUR (2018). Persistent carotid-vertebrobasilar anastomoses: cases of proatlantal artery Type I and Type II. Anatomy, 12(2), 101-104., Doi: 10.2399/ana.18.032 (Yayın No: 4694125)
 2. Vaka Takdimi, ARÇAY AYÇA,ÖZGÜR ÖZHAN,AYDIN FUNDA (2018). Atypical Appearance on Thyroid Scintigraphy. Clinical Nuclear Medicine, 43(5), 377-378., Doi: 10.1097/RLU.0000000000002026 (Yayın No: 4734069)
 3. Vaka Takdimi, ÖZGÜR ÖZHAN,SİNDEL MUZAFFER,HİZAY ARZU,ÖZTÜRK SERRA,AYTAÇ DİDİN GÜNEŞ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2017). Occipital artery arising from the internal carotid artery: a case report. Surgical and Radiological Anatomy, 39(2), 219-222., Doi: 10.1007/s00276-016-1710-1 (Yayın No: 4740627)
 4. Vaka Takdimi, SİNDEL MUZAFFER, AYTAÇ GÜNEŞ, KAŞTAN ÖZLEM, SİNDEL HAKKI TİMUR, ÖZGÜR ÖZHAN (2017). Anatomical variation in the origin of superior thyroid artery. International journal of Anatomical Variations, 10(3), 56-57. (Yayın No: 4124659)
 5. Vaka Takdimi, ŞEKERCİ RAHİME,SİNDEL MUZAFFER,ÖZGÜR ÖZHAN,AYTAÇ GÜNEŞ,SİNDEL HAKKI TİMUR (2017). Absence of right posterior communicating artery. International journal of Anatomical variations, 10(1), 61-62. (Yayın No: 4124649)
 6. Vaka Takdimi, GÖKSU ETHEM TANER,AKYÜZ MAHMUT,ÖZGÜR ÖZHAN,TUNCER MEHMET RECAİ (2014). Rapid Development of a Large Pseudoaneurysm Following a Clipped Anterior Communicating Artery Aneurysm. Turkish Neurosurgery, 24(1), 59-62. (Yayın No: 1989785)

 • Biyopsi İşlemleri
 • Anjiografi işlemleri
 • Beyin Anevrizma Embolizasyon Tedavileri
 • Karotis Stent tedavisi
 • Bacak damar balon ve Stent tedavileri
 • Tümör Embolizasyon Tedavileri
 • Kanama Embolizasyon Tedavileri
 • Tümör Ablasyon Tedavileri
 • Tiroid Ablasyon Tedavileri
 • Meme Ablasyon
 • Varis lazer-RF-Mikrodalga Tedavleri
 • Skleroterapi
 • Kateter işlemleri
 • Venöz port yerleştirilmesi
 • Nefrostomi
 • Perkutan Kolanjiografi
  • Drenaj işlemleri

 • Türk Radyoloji Derneği, Üye , 2011
 • Türk Girşimsel Radyoloji Derneği, Üye , 2011
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Üye , 2011

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp