İyi Huylu Prostat Büyümesinde Plazmakinetik Yöntem ile Operasyon

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Plazmakinetik Yöntem ile Operasyon

Prostat organı tüm erkeklerde doğum anından itibaren mevcut bir organdır. İdrar torbası çıkımında idrar yolunu çepeçevre sarar, bu organın iyi huylu büyümesi ellili yaşlarda başlar ve giderek yaşam kalitesini bozar. Hastalar sık idrar yapma, zorlanma, geceleri sık idrara kalkmaktan yakınır, bazen idrar torbasının tam boşalmadığını ifade ederler.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi hem medikal hem cerrahidir. Medikal tedavinin kalıcı etkisinin olmaması ve operasyon tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, artık operasyon önerilmektedir.

Cerrahi yöntem olarak açık ve kapalı operasyon teknikleri kullanılmakla beraber yeni gelişmelere kadar 60 ml. ve altı prostat hacimlerinde kapalı yöntemler, daha büyük hacimlerde ise açık cerrahi ameliyatlar uygulanmaktaydı. Kapalı operasyonlarda son gelişmelere kadar az da olsa kanama riski, 3 gün hastanede kalış süresi, ayrıca kullanılan ekipman nedeniyle operasyonun 1 saatten kısa sürmesi gerekmekte ve bu nedenle büyük prostat hacimleri için uygun bulunmamaktadır.

Plazmakinetik teknik kapalı prostat ameliyatlarında son yıllarda gerçekleşen teknolojik sıçramalardan en dikkati çekendir. Lazer yöntemlerinden üstün tarafları vardır. Plazmakinetik cihazlar ile kapalı prostat operasyonlarında operasyonun süresi kısalmakta, kanama hemen hemen hiç olmamakta, hastanede kalış süresi bir gece ile sınırlanmaktadır. Hastanın sondalı kaldığı süre yine 24 saatten kısa olmaktadır.

Plazmakinetik yöntemde kullanılan elektrotun ucunda 5000 dereceye varan ısıda plazma oluşmakta bu sayede kanama kontrolünün kendiliğinden ve kesin olarak yapılması sayesinde cerrah operasyonu daha hızlı bir şekilde yapabilmekte, yine kanama kontrolü ve dokunun hızla uzaklaştırılması sayesinde operasyonun kısa süresine ek olarak operasyon sonrası bakım çok daha kolaylaşmakta, operasyondan sonraki sabah hastanın sondası alınıp evine gönderilmektedir. Ayrıca operasyon hastanın başvurduğu gün bile yapılıp 24 saati bulmayan sürelerde hasta evine dönebilmektedir. Operasyon sonrası birkaç gün hafif idrar yakınmaları olmakta; ancak hızla düzelmektedir. Ayrıca operasyon süresinin kısa olmasından dolayı normal kapalı prostat ameliyatlarında karşılaşılan ve operasyon süresinin 1 saati geçmesi durumunda karşılaşılabilen su zehirlenmesi denilen patolojik durum, plazmakinetik operasyonlarda kullanılan yıkama sıvısının farklılığı ve operasyonun kısa sürmesi sebebi ile görülmemekte, netice itibari ile plazmakinetik yöntem, cerraha çok büyük prostat hacimlerinde bile prostatın kapalı yöntemlerle, hem de çok kısa sürelerde alınabilmesine imkan sağlamaktadır. Hastanın artan konforu ve komplikasyon oranının azlığına rağmen operasyon maliyetindeki artış ise dikkate değer miktarda değildir.

Kısaca plazmakinetik yöntemin üstünlükleri:
-Hastanın başvurduğu gün yapılabilir.
-Operasyon sonrası rahatsızlık çok azdır.
-Sondalı kalma süresi çok kısalmaktadır. ( 24 saatten az )
-Yan etki az, iyileşme hızlıdır.
-Beklenen operasyon faydaları hemen alınır ve uzun süreli faydalardır.
-Prostat nedeniyle ilaç alımına gerek kalmaz.
-Sertleşme bozuklukları % 5 ten azdır ve diğer yöntemlere göre daha düşüktür.
-İdrar kaçırma ve idrar yolunda darlık gelişmesi riski, geleneksel kapalı operasyonların yarısı kadardır.

 

Paylaş:

Comments are closed.

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp