Psikiyatri

Depresyon; moralsizlik, keyifsizlik, isteksizlik, yaşamdan keyif alamama gibi şikayetlerle seyreden tıbbi bir rahatsızlıktır. Depresyon günlük, geçici bir moralsizlik ve keyifsizlik hali değildir. En az 2 hafta süren çökkün bir ruh haliyle birlikte bireyin işlevselliğini de olumsuz yönde etkileyen önemli bir ruh sağlığı sorunudur.

Depresyon Belirtileri:

Mutsuzluk , keyifsizlik, hayattan zevk alamama, içine kapanıklık, kendini boşlukta hissetme.
Yoğun değersizlik, umutsuzluk ve suçluluk duyguları.
Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu.
Çabuk sinirlenme ve tepki gösterme, öfke kontrol sorunları.
Önceden keyif alarak yapılan etkinliklere karşı ilgisizlik ve keyif alamama.
İştah sorunları (iştah artması veya azalması, kilo artışı veya azalması).
Gerginlik, huzursuzluk, endişe.
Baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı ve yaygın genel vücut ağrıları.
Ölüm ve intihar düşünceleri.
Uykusuzluk veya fazla uyuma.
Yorgunluk, halsizlik ve enerji azlığı.
Hareketlerde yavaşlama.

Depresyon için risk faktörleri:

Önemli yaşam olayları ve stres etkenleri
Kişilik yapısı
Genetik faktörler
Erken ebeveyn kaybı
Alkol ve madde kötüye kullanımı
Ayrı yaşama, boşanmış olma
Geçirilmiş depresyon hikayesi
Tıbbi hastalıklar
Bazı ilaçlar

Depresyon Tedavisi:

Depresyon tedavisinde ilaç tedavileri ve psikoterapiler etkindir. Bu tedavilere ek olarak depresyonu olan bireye sosyal destek sağlanması önemlidir.

Bilişsel çarpıtmalar, bireyin gerçekliği yanlış ve hatalı algılamasına neden olan abartılı ve mantıklı olmayan düşünce kalıplarıdır.
Birey kendisini ve çevresini işlevsel olmayan bu düşünce kalıpları ile değerlendirir ve şekillendirir. Kendisi ve çevresi ile olan ilişkisi bilişsel çarpıtmaları nedeniyle olumsuz yönde etkilenir ve sıkıntı yaşayabilir.

Bilişsel çarpıtma türleri nelerdir?

1-Aşırı genelleme:Yaşanan olumsuz bir olaydan yola çıkarak genelleme yapmak.
2-Kişiselleştirme:Bireyin kendisi ile pek ilgisi olmayan olaylar ve durumları kendi üzerine alınması.
3-Felaketleştirme:Olasılıkları hesaba katmaksızın geleceği hep olumsuz olarak değerlendirme.
4-Zihin okuma:Karşısındaki insanın kendisiyle ilgili ne düşündüğünü bildiğini sanma.
5-Etiketleme:Bireyin yeterli kanıtlar olmadan kendisini ve başka insanları olumsuz ve uygun olmayan biçimde değerlendirmesi.
7-Keyfi çıkarsama:Gerçekçi ve yeterli kanıtlar olmadan belli bir sonuca ulaşmak.
8-Seçici soyutlama: Yaşanan bir olayın ya da durumun bütününü değerlendirme yerine bir parçasına göre değerlendirme.
9-Büyütme ve küçültme: Olumsuz bir olayı olduğundan daha olumsuz gibi değerlendirme olumlu bir olayı olduğundan daha önemsiz gibi değerlendirme.
10- Olmalı (-meli, malı...)biçiminde düşünme Psikiyatrist Dr. Şakir Özdemir

Uzman Dr. Şakir Özdemir

Uzman Dr. Şakir Özdemir
2002

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010

Uzmanlık : İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Devam

Özel OFM Hastanesi

Görev Yaptığı Bölüm : Psikiyatri
Eğitim :Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
E-Mail : sakir.ozdemir@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp