Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı

Boyun kemikleri kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında, beynin devamı olan omurilik bulunur. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından sağlı sollu çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

NASIL GELİŞİR?
Omurgalar arasında bulunan, yastıkçık dediğimiz disk dokusu boynumuzun sağa, sola , öne ve arkaya doğru hareketlerini sağlar. Disk dokusu içerisindeki jelatin kıvamındaki iç kısmın, sert kıvamdaki dış kısma bası yaparak itmesi veya dış kısmı yırtarak çıkması sonucunda boyun fıtığı oluşur. Bu yapının bozulması omuza ve kollara giden sağlı sollu sinirlere bası yapar. Bu olay sonucunda genellikle tek taraflı olmak üzere kollarda ağrı, uyuşukluk ve ileri dönemde de kollarda incelme ve kuvvet kaybına yol açar.

HASTA NELERDEN YAKINIR?
Boyun fıtığı olan hastalarda baş ağrısı, boyunda tutukluk, his kusuru, dengesizlik, beceri azalması, uyuşma, karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi veya kuvvetsizlik yakınmaları da olabilir.

NELER SEBEP OLUR?
Boyun fıtığı gelişmesinde kesin bir neden olmamakla birlikte bazı durumlar boyun fıtığı gelişimine zemin hazırlayabilir. Bunlar; kazalar (travmalar), boynun yanlış hareketleri, yanlış duruş pozisyonları, yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki değişmeler (kireçlenmeler), soğuğa maruz kalmak, günlük hayat gerilimleri gibi.
Yine bazı meslek gruplarında da duruş pozisyonundan dolayı daha sık boyu fıtığı görülebilir. Sekreterlik, öğretmenlik, şoförlük gibi.

NASIL TANI KONULUR?
Tanı öncelikle hastanın yakınmalarını dinlemek ve dikkatli bir nörolojik muayene ile konulur. Kesin tanıda ise bugün en değerli yöntem MR (manyetik rezonans) dır. EMG ve bilgisayarlı tomografi (BT) diğer yardımcı tanı yöntemleridir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?
Boyun fıtığının tek tedavisi ameliyat değildir. İlaç tedavisi, Fizik tedavi hastalığın durumuna göre hekim kontrolünde uygulanır. Kollarda, ellerde kuvvetsizlik ve incelmeler oluşması artık ameliyat gerektiğinin belirtileridir.

Boyun fıtığı ameliyatları genellikle mikrocerrahi yöntemi ile yapılmaktadır. Boyun fıtığı ameliyatı sonrası hasta erken dönemde normal yaşamı ve işine dönebilmektedir. Tekrarlama oranı ise bel fıtığı ameliyetlarına göre oldukça düşüktür.

Paylaş:

Comments are closed.

Telefon

444 5 007

Email

info@ofmantalya.com

E-Randevu

Randeu Al

E-Sonuç

E-Sonuç
× Whatsapp